vyhledat
Facebook

Naše služby

Finanční plán

01 Finanční plán

Pomáháme našim klientům dosáhnout jejich finančních cílů. Vytváříme postupy řešení, které tvoří finanční plán. Díky němu víme, jaké kroky je potřeba udělat dnes a jaké
v budoucnu, abychom společně cílů dosáhli.

Investiční poradenství

02 Investiční poradenství

Finančně vás povedeme k tvorbě a ochraně vašeho finančního majetku. Pomůžeme vám zaměstnat vaše peníze, využít správně finanční nástroje a správně nastavit finanční strategii. Budeme společně kontrolovat vývoj vašeho majetku s cílem mít ho dostatek ke splnění vašich cílů.

Penzijní spoření

03 Penzijní spoření

Penzijní spoření dnes tvoří základní stavební kámen finančního zabezpečení na důchod. Pomůžeme se správným nastavením tohoto nástroje a výběrem penzijní společnosti.

Životní pojištění

04 Životní pojištění

Pomůžeme vám ochránit vaše příjmy správným nastavením pojistné ochrany, výběrem vhodné pojišťovny i následným uplatněním nároku na pojistné plnění. Pojištění tím bude plnit svou hlavní funkci, kterou je kompenzace finančních ztrát způsobená nemocemi a úrazy.

Hypotéky a úvěry

05 Hypotéky a úvěry

Poradíme vám s tím, jak velký úvěr je rozumné splácet, aby byla v bezpečí vaše finanční stabilita. Propočítáme průběh úvěru a pomůžeme s jeho vyřízením včetně čerpání. Vypracujeme strategii, jak úvěr dříve doplatit a tím ušetřit na úrocích.

Pojištění majetku

06 Pojištění majetku

Po ochraně příjmu, je ochrana majetku druhá nejdůležitější věc, protože mohou vznikat veliké finanční ztráty. Pomůžeme vám se správným nastavením pojistných smluv, jejich aktualizací v čase a v případě škodní události i s jejím uplatněním.

Pojištění vozidel

07 Pojištění vozidel

Četnost škod v čase roste. Výše způsobených škod z nich vyplývajících také. Pomůžeme vám správně nastavit pojistné krytí, udržet ho v čase aktuální a správně uplatnit nároky z pojistného plnění, aby případnou nehodou nebyla ohrožena vaše finanční stabilita.

Pojištění odpovědnosti

08 Pojištění odpovědnosti

Ať už jste v práci, podnikáte, vlastníte nemovitost či se věnujte ve volném čase jakékoli činnosti za případné způsobené škody odpovídáte svým příjmem i majetkem. Pomůžeme vám tyto potenciální rizika eliminovat správně nastavenou pojistnou ochranou, vhodným pojistným produktem i uplatněním nároku na pojistné plnění.

Osobní účty

09 Osobní účty

Bezhotovostní styk je dnes každodenní součástí našeho života. Pomůžeme s výběrem správné banky, ať se vám účet snadno ovládá, dobře vám slouží a stojí vás minimum nákladů.

Spolupracujeme s více než 50 finančními institucemi

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout